Vì sao chúng ta chỉ có thể duy trì 150 mối quan hệ trong đời? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Vì sao chúng ta chỉ có thể duy trì 150 mối quan hệ trong đời?

Theo lý thuyết về số Dunbar, số bạn thân trong đời mỗi người thường không nhiều hơn 5.

Editor's Pick