Xem Video KAKEIBO - Phương pháp quản lý chi tiêu cho người trẻ | BócTerm | Vietcetera
Billboard banner
KAKEIBO - Phương pháp quản lý chi tiêu cho người trẻ | BócTerm

KAKEIBO - Phương pháp quản lý chi tiêu cho người trẻ | BócTerm

02:2016.5 N lượt xem
Đã sao chép
Trong cuộc khủng hoảng kinh tế, người Nhật đã tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân như thế nào? Cùng Vietcetera tìm hiểu và áp dụng nhé. Got a story idea for us? team@vietcetera.com Instagram: https://goo.gl/gbcme7 Facebook: https://goo.gl/wp7ycT Visit us online: https://goo.gl/EfUB7N