Xem Video POMODORO - Phương pháp rèn luyện sự tập trung | Bóc Term | Vietcetera
Billboard banner
POMODORO - Phương pháp rèn luyện sự tập trung | Bóc Term

POMODORO - Phương pháp rèn luyện sự tập trung | Bóc Term

02:0112.5 N lượt xem
Đã sao chép
Xao nhãng là kẻ thù lớn nhất của hiệu quả công việc. POMODORO là phương pháp rèn luyện sự tập trung khi làm việc đã được phát minh và sử dụng rộng rãi từ năm 1980. Got a story idea for us? team@vietcetera.com Instagram: https://goo.gl/gbcme7 Facebook: https://goo.gl/wp7ycT Visit us online: https://goo.gl/EfUB7N