Xem Video Asia's 50 Best and Michelin Guide comes to Vietnam - Pressure or Validation? | VN F&B Conference | Vietcetera
Billboard banner
Asia's 50 Best and Michelin Guide comes to Vietnam - Pressure or Validation? | VN F&B Conference

Asia's 50 Best and Michelin Guide comes to Vietnam - Pressure or Validation? | VN F&B Conference

22:475696 lượt xem
Đã sao chép
Keynote
Asia's 50 Best and Michelin Guide comes to Vietnam - Pressure or Validation?

Speaker
Hoang Tung - Chef & Partner, TUNG Dining & A By Tung
Tu Phan, Co-founder & Chef Patron, Ngoặm Bistro

Đặc biệt cảm ơn đối tác Mastercard cùng các nhà tài trợ, Tanqueray, Johnnie Walker, Ly Gia Vien, Andros Asia, Lacàph, ODA, Peroni Nastro Azzurro, Duvel Moortgat, New Zealand Trade & Enterprise, Kamereo Vietnam, Penfolds, San Pellegrino, Acqua Panna, KPMG đã đồng hành cùng #FlavorsVN2023.

Cảm ơn đối tác địa điểm Novotel Hanoi Thái Hà đã hỗ trợ đồng hành cùng Vietnam Food&Beverage Conference 2023