Xem Video Dzũng Yoko: Tối giản và chánh niệm đi đôi với nhau | Vietcetera
Billboard banner
Dzũng Yoko: Tối giản và chánh niệm đi đôi với nhau

Dzũng Yoko: Tối giản và chánh niệm đi đôi với nhau

04:186952 lượt xem
Đã sao chép
Đối với Dzũng Yoko, tối giản và chánh niệm có sự liên hệ mật thiết với nhau. “Chánh niệm là sự ý thức chủ động về thực tại, những gì xảy ra bên trong và bên ngoài chúng ta, trong mỗi giây phút. Còn tối giản là dọn dẹp những gì không cần thiết để chừa chỗ cho những luồng tư tưởng mới đi vào.” Bạn đồng hành của Dzũng Yoko: https://www.asus.com/vn/Laptops/ASUS-ZenBook-14-UX425JA/ #ASUS #ZenBook #TheMoreofLess #ĐơnGiảnLàToànNăng