Xem Video Battle of the Beans - Exploring the Latest Coffee Trends in Search of the Perfect Cup | Vietcetera
Billboard banner
Battle of the Beans - Exploring the Latest Coffee Trends in Search of the Perfect Cup

Battle of the Beans - Exploring the Latest Coffee Trends in Search of the Perfect Cup

20:245759 lượt xem
Đã sao chép
Keynote
Battle of the Beans - Exploring the Latest Coffee Trends in Search of the Perfect Cup

Speaker
Tu Vu, Founder, Refined. Coffee
Scott Sehoon Bahng, Coffee Generalist & Country Director, Lacàph Korea

Đặc biệt cảm ơn đối tác Mastercard cùng các nhà tài trợ, Tanqueray, Johnnie Walker, Ly Gia Vien, Andros Asia, Lacàph, ODA, Peroni Nastro Azzurro, Duvel Moortgat, New Zealand Trade & Enterprise, Kamereo Vietnam, Penfolds, San Pellegrino, Acqua Panna, KPMG đã đồng hành cùng #FlavorsVN2023.

Cảm ơn đối tác địa điểm Novotel Hanoi Thái Hà đã hỗ trợ đồng hành cùng Vietnam Food&Beverage Conference 2023