Xem Video From Click to Cuisine: Unpacking the Role of Digital Platforms in the F&B Industry | F&B Conference | Vietcetera
Billboard banner
From Click to Cuisine: Unpacking the Role of Digital Platforms in the F&B Industry | F&B Conference

From Click to Cuisine: Unpacking the Role of Digital Platforms in the F&B Industry | F&B Conference

14:465579 lượt xem
Đã sao chép
Keynote
From Click to Cuisine: Unpacking the Role of Digital Platforms in the F&B Industry

Speaker
Taku Tanaka, CEO, Kamereo

Đặc biệt cảm ơn đối tác Mastercard cùng các nhà tài trợ, Tanqueray, Johnnie Walker, Ly Gia Vien, Andros Asia, Lacàph, ODA, Peroni Nastro Azzurro, Duvel Moortgat, New Zealand Trade & Enterprise, Kamereo Vietnam, Penfolds, San Pellegrino, Acqua Panna, KPMG đã đồng hành cùng #FlavorsVN2023.

Cảm ơn đối tác địa điểm Novotel Hanoi Thái Hà đã hỗ trợ đồng hành cùng Vietnam Food&Beverage Conference 2023