Xem Video Lương ơi Lương đã đi đâu? | Tiền Đồng Tiền Đình EP01 | Vietcetera
Billboard banner
Lương ơi Lương đã đi đâu? | Tiền Đồng Tiền Đình EP01

Lương ơi Lương đã đi đâu? | Tiền Đồng Tiền Đình EP01

10:0121.6 N lượt xem
Đã sao chép
Tiền lương không tự sinh ra, và cũng không tự mất đi. Chúng ta chỉ “quên” mất mình đã chi những khoản nào mà thôi. Bạn không tin ư? Để Uy Lê và Phương Nam từ nhóm Sài Gòn Tếu “chứng minh” trong tập đầu tiên của series Tiền Đồng Tiền Đình nhé. #Tiền_Đồng_Tiền_Đình là series giúp các bạn trẻ tìm hiểu về tài chính cá nhân, tiến tới phá vỡ rào cản đầu tư, được hợp tác sản xuất bởi Vietcetera và Saigon Tếu, với sự đồng hành của Infina.vn