5 Lời khuyên vượt qua rối loạn lo âu, chia sẻ từ những người từng trải | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

5 Lời khuyên vượt qua rối loạn lo âu, chia sẻ từ những người từng trải

Ở Việt Nam, cứ 10 người thì 1 người gặp các dạng rối loạn lo âu (anxiety disorder). Nếu bạn cũng bị bao vây bởi những lo âu trong cuộc sống thường ngày, đây là 5 lời khuyên chúng tôi dành cho bạn.