Ý nghĩa của nước sạch trong đời sống: Một mầm cây xanh, một hy vọng mới | Vietcetera
Billboard banner

Ý nghĩa của nước sạch trong đời sống: Một mầm cây xanh, một hy vọng mới

Sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu xây dựng một lối sống xanh, cuộc sống mà ở đó những cánh rừng, những dòng sông là cốt lõi của sự phát triển bền vững.

Ý nghĩa của nước sạch trong đời sống: Một mầm cây xanh, một hy vọng mới

Nguồn: Pepsi

Tất cả sự sống đều phụ thuộc vào nước và vòng tuần hoàn nước. Nước có ảnh hưởng quyết định đến khí hậu và là nguyên nhân tạo ra những chuyển biến thời tiết.

Cùng với sự cộng hưởng của những cánh rừng, nước biến trái đất trở thành một hành tinh xanh, nơi mà sự sống hiện hữu và sinh sôi.

Nước sạch - Nhân tố quan trọng cho sự phát triển bền vững

Có một kiến thức khoa học vô cùng quen thuộc rằng “Nước chiếm 70% trọng lượng cơ thể”. Không những thế, nước sạch còn là một trong những nhu cầu thiết yếu nhất kiến tạo nên xã hội. Nước có vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần duy trì và phát triển an sinh.

Quá trình xã hội hóa, hiện đại hóa tăng càng nhanh tỉ lệ nghịch với trữ lượng tài nguyên nước của Việt Nam. Chúng ta luôn đinh ninh rằng nước là nguồn tài nguyên trù phú và vô tận, nhưng những số liệu thống kê gần đây lại chỉ ra kết quả hoàn toàn khác.

Theo dự báo của Ngân hàng Thế giới, nếu không giải quyết được tình trạng ô nhiễm nguồn nước cách triệt để, Việt Nam không chỉ thiếu nước sạch để sử dụng mà còn phải mua nước với giá cao và mất đến 4% GDP vào năm 2035.

Một trong những nguyên nhân lớn nhất đến từ việc mất đi thành trì khổng lồ điều tiết nước: những cánh rừng đầu nguồn.

Cùng Suntory PepsiCo Việt Nam và Trung ương Đoàn trồng rừng đầu nguồn giữ tài nguyên nước

Phát‌ ‌huy‌ ‌sứ‌ ‌mệnh‌ ‌của‌ ‌tập‌ ‌đoàn‌ ‌Suntory‌ ‌Nhật‌ ‌Bản‌ ‌-‌ ‌“Trả‌ ‌lại‌ ‌hơn‌ ‌gấp‌ ‌đôi‌ ‌số‌ ‌nước‌ ‌chúng‌ ‌tôi‌ ‌đã‌ ‌sử‌ ‌dụng‌ ‌từ‌ ‌thiên‌ ‌nhiên‌ ‌thông‌ ‌qua‌ ‌việc‌ ‌trồng‌ ‌rừng”‌ ‌và‌ ‌mang‌ ‌đến‌ ‌những‌ ‌đóng‌ ‌góp‌ ‌thiết‌ ‌thực‌ ‌vì‌ ‌một‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌tươi‌ ‌đẹp‌ và giàu tài nguyên nước,‌ ‌Suntory‌ ‌PepsiCo‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌đã‌ ‌phối‌ ‌hợp‌ ‌với‌ ‌Trung‌ ‌ương‌ ‌Đoàn‌ ‌TNCS‌ ‌Hồ‌ ‌Chí‌ ‌Minh‌ ‌phát‌ ‌động‌ ‌chương‌ ‌trình‌ ‌“Triệu‌ ‌cây‌ ‌xanh‌ ‌-‌ ‌Vì‌ ‌một‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌xanh”.‌

Hoạt động trồng rừng ý nghĩa “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh” do Suntory PepsiCo Việt Nam đồng hành cùng Trung Ương Đoàn tổ chức. | Nguồn: Pepsi

Với những nỗ lực không ngừng, trong năm 2021, chương trình đã trồng được tổng cộng 30.000 cây trồng mới rừng đầu nguồn (khoảng 26,3 hecta), tăng lượng O2 cung cấp lên thêm 1,5 triệu m3 và lưu giữ được thêm 200 nghìn m3 nước mưa tự nhiên tại Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Thành công của chương trình “Triệu cây xanh – Vì một Việt Nam xanh” năm 2021 là tiền đề quan trọng trong hành trình thực hiện trồng 1 triệu cây xanh tại rừng đầu nguồn của Trung ương Đoàn và Công ty TNHH Nước Giải khát Suntory PepsiCo Việt Nam trong thời gian tới.

Mọi thành viên đều tích cực hưởng ứng, cùng chung tay vì một Việt Nam xanh. | Nguồn: Pepsi

Thông qua hoạt động trồng rừng đầu nguồn, mỗi cá nhân đã thiết thực đóng góp cho hoạt động bảo vệ sinh quyển, bảo vệ và tái tạo nguồn nước nước nhà. Sẽ không bao giờ là quá muộn để bắt đầu xây dựng một lối sống xanh, cuộc sống mà ở đó những cánh rừng, những dòng sông là cốt lõi của sự phát triển bền vững.

Chung tay ngay hôm nay để tạo nên những thay đổi tích cực cùng Suntory PepsiCo Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh bạn nhé.