fbview Vy Dongnh's profile at Vietcetera | Vietcetera
Vy DongNh

Writer

Vy DongNh

ALL ARTICLE
Ask A Senior: Huynh Vinh Son On Creative Struggles
Ask A Senior: Huynh Vinh Son On Creative Struggles

Huynh Vinh Son nicknamed himself Sói Ăn Chay (‘herbivorous wolf’) because “carnivorous wolves are the status quo.” He specializes in fun, twisted copy that takes an extra second to comprehend then rewards you with a smile on your face. Celebrating his 10th year as a copywriter/creative director, he met with Vietcetera’s writers to reflect on creative work and the advertising industry.

Nghề Lạ: Vũ Hoàng Anh định hình khái niệm nghề Thiết kế sản phẩm
Nghề Lạ: Vũ Hoàng Anh định hình khái niệm nghề Thiết kế sản phẩm

Trong suốt 9 năm làm nghề, nhà thiết kế Vũ Hoàng Anh luôn quan niệm rằng, nhà thiết kế sản phẩm không chỉ giải quyết vấn đề cho người tiêu dùng, mà còn phải truyền tải câu chuyện ý nghĩa qua sản phẩm, đồng thời nâng cao giá trị của người thợ thủ công.