Sapiosexual: 6 Dấu hiệu bạn thuộc tuýp chỉ "say nắng" những người thông minh | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Sapiosexual: 6 Dấu hiệu bạn thuộc tuýp chỉ "say nắng" những người thông minh

Bạn chỉ toàn "cảm nắng" những người thông minh, nhưng không rõ là mình là một sapiosexual? Sau đây là những dấu hiệu của một người sapiosexual để bạn xác minh

Tất Sỹ @tatsy.wip cho Vietcetera

Editor's Pick