Cấp độ 1 của tự nhận thức: Bạn cần biết khi nào mình sao nhãng | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cấp độ 1 của tự nhận thức: Bạn cần biết khi nào mình sao nhãng

Cùng Mark Manson – tác giả tựa sách "The Subtle Art of Not Giving a F*ck" tìm hiểu về 3 cấp độ tự nhận thức mà con người thường trải qua. Bạn đang ở cấp độ nào?

Nguồn: Simon Migaj/Unsplash

Editor's Pick