Cấp độ 2 của tự nhận thức: Bạn cần biết khi nào mình sa đà trong cảm xúc | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cấp độ 2 của tự nhận thức: Bạn cần biết khi nào mình sa đà trong cảm xúc

Cấp độ 2 của tự nhận thức là khi nhận biết đâu là cảm xúc cần xử lý, đâu là cảm xúc bạn nên bỏ qua và bắt đầu quản trị chúng

Nguồn: Todd Diemer/Nguồn: Unsplash

Editor's Pick