"Anh phải bay, phải bay cho bằng được!" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

"Anh phải bay, phải bay cho bằng được!"

Cả cuộc đời anh như hợp sức ép anh từ bỏ đam mê của mình vậy đó. Nên khi được giới thiệu tới bộ môn nhảy dù lượn, anh như bắt được vàng! Lắp máy bay khó quá thì ta nhảy dù!

Nguồn: It's Happened to be Vietnam

Editor's Pick