"Anh ý rất nghiêm túc và yêu gia đình, mỗi tội mê tẩm quất. Tuần phải đi hơn 3 lần!" | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

"Anh ý rất nghiêm túc và yêu gia đình, mỗi tội mê tẩm quất. Tuần phải đi hơn 3 lần!"

"Em vào đấy massage xong ra báo chị chỗ này có phải là chỗ “nghiêm túc” không?"

Nguồn: It's Happened to be Vietnam

Editor's Pick