"Bác trai biết mình sẽ phải cưới người con gái này mà không ai khác." | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

"Bác trai biết mình sẽ phải cưới người con gái này mà không ai khác."

"Bác trai biết mình sẽ phải cưới người con gái này mà không ai khác."

Được đào tạo khắc nghiệt trong môi trường quân đội, đánh giặc thì giỏi nhưng lại rất nhát gái, cách gần nhất với sự lãng mạn mà một cán bộ an ninh có thể thể hiện ra được là hằng ngày đến cơ quan bác gái.

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích