Bao giờ cả thế giới học online? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Bao giờ cả thế giới học online?

Bao giờ cả thế giới học online?

Khi video bài giảng khiến người ta ghiền như phim - Aaron Rasmussen, đồng sáng lập của Masterclass và CEO Outliner trả lời.

Aaron Rasmussen, nhà sáng lập và CEO của Outlier.org| Nguồn: Outlier.org

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích