fbview 86.400 Giây | Vietcetera
TH True Milk Banner
Series quan sát cách mà chúng ta tận dụng 84,600 giây mỗi ngày để sống, làm việc, thư giãn và yêu thương.
3 bài viết

86.400 Giây

86.400 Giây: Gạt bỏ âu lo, tự do tung hoành cùng đam mê

86.400 Giây: Gạt bỏ âu lo, tự do tung hoành cùng đam mê

Khi biết tận dụng công nghệ, những trải nghiệm nhịp sống của một travel blogger trở nên đa dạng và sâu sắc hơn.

86.400 Giây: Vui chơi cùng những ý tưởng trong "white space"

86.400 Giây: Vui chơi cùng những ý tưởng trong "white space"

Những quan sát và cảm nhận của chị sẽ là những dấu chấm và “white space” chính là lúc chị nối các chấm lại với nhau thành một hình hài cụ thể.

Essentialism: "Lối thoát" cho những kẻ bận rộn

Essentialism: "Lối thoát" cho những kẻ bận rộn

Mỗi thời điểm một công việc, một công cụ thích hợp để có thể sử dụng trọn vẹn thời gian.