A Better You | Vietcetera
Azerai
Bộ sưu tập A Better You
3 bài viết
A Better You

YOLA: "Đào tạo và phát triển giáo viên tốt hơn là nhu cầu hết sức cấp thiết."

Nghe Nam Nguyễn, Giám đốc điều hành tại YOLA, chia sẻ lý do đằng sau mức độ thành thạo ngoại ngữ còn thấp ở Việt Nam.

Tiếng Anh - Trở ngại vô hình cản bước doanh nghiệp Việt bước ra thế giới?

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu đạo tạo kỹ năng tiếng Anh cho nhân viên, ELSA mang đến một giải pháp toàn diện mang tên ‘ELSA 3-trong-1'.

Tiến trình số hoá ngành đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam: Những thay đổi tại IMAP

Việc kết hợp giữa các hình thức học offline, online, song hành với việc sử dụng các ứng dụng học tập như ELSA sẽ giúp học viên tăng tính trải nghiệm.