Bít Tất Nhạc | Vietcetera
Billboard banner
Bít Tất Nhạc

Bít Tất Nhạc

Kể câu chuyện đằng sau những giai điệu

Khi HIEUTHUHAI kể hết

Âm Nhạc

Khi HIEUTHUHAI kể hết

Và nếu bài hát được dựng thành phim, nó sẽ là phân đoạn lãng mạn giữa Barney và Robin trong "How I Met Your Mother".