Dịp Nào Nhịp Đó | Vietcetera
Billboard banner
Dịp Nào Nhịp Đó

Dịp Nào Nhịp Đó

Một series biết hát, sử dụng âm nhạc để kể một câu chuyện ngắn.

Khi nấu cơm tối

Âm Nhạc

Khi nấu cơm tối

“Hôm nay em về sớm nhé, Ăn Cơm Anh Nấu.” — Anh bấm gửi dòng tin, đeo tai nghe, bật nhạc rồi đeo tạp dề.