Have A Sip | Vietcetera
Billboard banner
Have A Sip

Have A Sip

Cuộc trò chuyện thân mật giữa host Thùy Minh và khách mời vào mỗi tuần.