Bóc Term: E-girl là gì? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Bóc Term: E-girl là gì?

Bóc Term: E-girl là gì?

E-girl là một quan niệm thẩm mỹ phản ánh lối sống phá cách của thế hệ Z, chỉ tồn tại trên mạng xã hội, phổ biến nhất là TikTok.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích