#bringthekafeback: Lời nhắn gửi từ Đào Chi Anh | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

#bringthekafeback: Lời nhắn gửi từ Đào Chi Anh

Những ngày vừa qua, chúng tôi bắt gặp Chi Anh và đội ngũ của mình bắt đầu một chiến dịch gọi vốn cộng động với hashtag #bringthekafeback, với nỗ lực tái sinh một không gian cộng đồng thân thuộc cho giới trẻ Việt, và đặc biệt là những ‘KAfe lovers’. Một lần nữa, chúng tôi tìm đến Đào Chi Anh để tìm hiểu vì sao cô lại quyết tâm mang The KAfe trở lại.