Cãi nhau trên mạng như nào để không bốc hỏa? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cãi nhau trên mạng như nào để không bốc hỏa?

Làm thế nào để tranh luận trên mạng mà không gây tổn thương cho bản thân hay người khác và không bị gọi là một loại 'anh hùng bàn phím'?

Cãi nhau trên mạng như nào để không bốc hỏa?