Tại sao sức khỏe tâm lý lại không được coi trọng tại Việt Nam? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Tại sao sức khỏe tâm lý lại không được coi trọng tại Việt Nam?

Tại sao sức khỏe tâm lý lại không được coi trọng tại Việt Nam?

Tương tự như sức khỏe thể chất, sức khỏe tâm lý cũng đóng góp một phần không nhỏ vào chất lượng cuộc sống của con người. Tuy nhiên tại Việt Nam, sức khỏe tâm lý lại là một vấn đề có phần nhạy cảm và không được chú trọng nhiều. Lý do là gì?

QUẢNG CÁO
Yêu thích