Chef's Story: Hungazit - Sự đan xen giữa cũ và mới trong ẩm thực | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Chef's Story: Hungazit - Sự đan xen giữa cũ và mới trong ẩm thực

Chef's Story: Hungazit - Sự đan xen giữa cũ và mới trong ẩm thực

Hungazit Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về ‘câu chuyện nghề bếp’ và bức tranh ẩm thực Hà Nội.

Yêu thích