Trang cá nhân của Thuỳ Minh tại Vietcetera | Vietcetera
Siêu thị online | KameMart
Tin Tức Thì về COVID-19Tin Tức Thì về COVID-19Đọc tin
avatar

Editor

Thuỳ Minh

Head of Content at Vietcetera

TẤT CẢ BÀI VIẾT
Như khinh khí cầu, nếu muốn được bay cao phải bỏ dần đi các bao cát
Như khinh khí cầu, nếu muốn được bay cao phải bỏ dần đi các bao cát

Chúng ta không chọn nhặt cái gì lên hay bỏ cái gì xuống, mà chúng ta đi theo một luồng năng lượng.