Trang cá nhân của Chi Nguyễn (The Present Writer) tại Vietcetera. | Vietcetera
Expert

Chi Nguyễn (The Present Writer)

Tiến sĩ Giáo dục tại Mỹ, tác giả sách: “Một cuốn sách về Chủ nghĩa tối giản”, blogger, vlogger và podcaster trên The Present Writer.

Chi sinh ra tại Hà Nội, Việt Nam, sau đó sang Mỹ theo học bậc Thạc sĩ tại University of Pennsylvania (UPenn) và bậc Tiến sĩ tại Pennsylvania State University (Penn State). Nghiên cứu của Chi về các vấn ...