Trang cá nhân của Hải Vân tại Vietcetera. | Vietcetera
Billboard banner
Hải Vân
Writer

Hải Vân

emailfacebook

Hải Vân hiện là học viên Thạc sĩ Tâm lý học Lâm sàng

Vân có kinh nghiệm học tập, nghiên cứu và thực hành tham vấn trị liệu với nhóm người trẻ (đặc biệt là nữ giới) từ 18-34 tuổi, đang gặp những khó khăn tâm lý liên quan tới bản sắc cá nhân, mối quan hệ và c...