Cởi Mở: Lần đầu sản xuất phim "heo" ở Nhật | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Cởi Mở: Lần đầu sản xuất phim "heo" ở Nhật

Việc của tôi là cầm tất cả những gì người khác không cầm: lube, bao cao su, khăn giấy, nước, kịch bản, điện thoại.

Nguồn: Getty Images/iStockphoto

Editor's Pick