Đáng Tiền: 4 Triệu đồng và chiếc vé trở về tuổi thơ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Đáng Tiền: 4 Triệu đồng và chiếc vé trở về tuổi thơ

Đáng Tiền: 4 Triệu đồng và chiếc vé trở về tuổi thơ

Năm ngoái khi du học về, mình chờ đợi những thay đổi lớn ở nhà. Nhưng chiếc TV trong bếp chưa bao giờ được thay mới.

Nhi Thanh @obanhmis cho Vietcetera

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích