"Để ta tìm lại được lý do ta chọn đi theo cái ta yêu." | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

"Để ta tìm lại được lý do ta chọn đi theo cái ta yêu."

"Để ta tìm lại được lý do ta chọn đi theo cái ta yêu."

Khi khám, đo thấy lượng đường trong máu quá cao nên chị kê liền thuốc hạ đường huyết.

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích