Di sản Trịnh Công Sơn và cuộc chuyển giao cho thế hệ trẻ | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Di sản Trịnh Công Sơn và cuộc chuyển giao cho thế hệ trẻ

Ngồi xuống cùng em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh, chúng tôi khám phá hồi ức về anh trai bà, cũng như những dự định của gia đình ông về việc chuyển giao di sản này tới thế hệ trẻ.