Đi tìm định nghĩa bia thủ công: Ale, Pale Ale, IPA là gì? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đi tìm định nghĩa bia thủ công: Ale, Pale Ale, IPA là gì?

Cùng Vietnam Craft Bia tìm hiểu và định nghĩa sự khác biệt giữa các dòng bia mà chúng ta thường gặp: Ale, Pale Ale, và IPA.

Đi tìm định nghĩa bia thủ công: Ale, Pale Ale, IPA là gì?