Đi tìm sự nguyên bản: Nghệ nhân làm phô mai Keinosuke Konuki | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đi tìm sự nguyên bản: Nghệ nhân làm phô mai Keinosuke Konuki

Hôm nay, trong một phần của series “Đi tìm sự nguyên bản”, chúng tôi sẽ giới thiệu anh Keinosuke Konuki – nghệ nhân làm phô mai tại Pizza 4P's.

Editor's Pick