Đi tìm sự nguyên bản: Trang trại Thiên Sinh | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Đi tìm sự nguyên bản: Trang trại Thiên Sinh

Trong bài viết cuối của series “Đi tìm sự nguyên bản”, hãy cùng tìm hiểu câu chuyện từ người chủ của nông trại Thiên Sinh, anh Nguyễn Quốc Thắng.