Gender non-binary, gender non-conforming và genderqueer có gì khác nhau? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Gender non-binary, gender non-conforming và genderqueer có gì khác nhau?

Phân biệt gender non-binary, non-conforming và queer trong các bản dạng giới, trong một thế giới nhị phân giới không còn là duy nhất nữa

Gender non-binary, gender non-conforming và genderqueer có gì khác nhau?

Editor's Pick