Giang Ơi: Những bài học 2020 đã "chuẩn bị" cho 2021 | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Giang Ơi: Những bài học 2020 đã "chuẩn bị" cho 2021

Những thứ Giang Ơi đã bỏ ở năm 2020 sẽ là một bài học thú vị cho năm 2021, không chỉ cho riêng Giang, mà cho tất cả chúng ta.

Nguồn: Maika Elan cho Vietcetera

Editor's Pick