Hoạch định ước mơ cùng quỹ học bổng VietSeeds | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Hoạch định ước mơ cùng quỹ học bổng VietSeeds

VietSeeds là quỹ học bổng đầu tiên của Việt Nam được tổ chức theo mô hình kiềng ba chân. Ngoài tài trợ tài chính, VietSeeds còn hỗ trợ cố vấn và đào tạo kỹ năng cho các bạn sinh viên.