"Hơi chậm, nhưng đường còn dài, và em còn trẻ anh ơi." | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

"Hơi chậm, nhưng đường còn dài, và em còn trẻ anh ơi."

Năm ngoái là năm tệ nhứt trong cuộc đời em...

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

Editor's Pick