VSIC 2019: Thử thách sáng tạo và khởi nghiệp bảo vệ môi trường | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

VSIC 2019: Thử thách sáng tạo và khởi nghiệp bảo vệ môi trường

Trải qua hai mùa thi trên toàn quốc với nhiều dự án khởi nghiệp trẻ đầy triển vọng, mùa thứ ba của “Thử thách Sáng tạo Xã hội Việt Nam - VSIC 2019” do các bạn sinh viên Đại học Ngoại thương tổ chức, đã trở lại với chủ đề Khởi nghiệp bảo vệ môi trường.