Làm cách nào để rèn luyện tính tự kỷ luật hiệu quả? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Làm cách nào để rèn luyện tính tự kỷ luật hiệu quả?

Làm cách nào để rèn luyện tính tự kỷ luật hiệu quả?

Bạn cố ngăn bản thân khỏi cám dỗ bằng ý chí nhưng không thành, rồi tự thấy mình tệ hại vô cùng. Và tự kỷ luật cũng vì thế mà thất bại.

Nguồn: CHUTTERSNAP/Unsplash

Yêu thích