"Mình bắt đầu yêu thích bộ môn này, vì nó là thứ gần nhất và dễ nhất gợi mình nhớ về hạnh phúc." | Vietcetera
Billboard banner
17 Thg 01, 2021
Cuộc SốngThươngTan Chảy

"Mình bắt đầu yêu thích bộ môn này, vì nó là thứ gần nhất và dễ nhất gợi mình nhớ về hạnh phúc."

Lúc đó gần Tết và cả đại gia đình mình ngồi trong một khu vườn ở xa trung tâm thành phố...

"Mình bắt đầu yêu thích bộ môn này, vì nó là thứ gần nhất và dễ nhất gợi mình nhớ về hạnh phúc."

Nguồn: It's Happened to be Vietnam.

Mình nhớ rất rõ trong một buổi chiều khi mình còn nhỏ, lúc đó gần Tết và cả đại gia đình mình ngồi trong một khu vườn ở xa trung tâm thành phố. Mặt trời lặn từ từ, từ từ, rồi tất cả chú, dì, anh, em, bố, mẹ thậm chí ông bà mình luôn, mọi người đứng lên và bắt đầu nhảy, trừ mình.

Lúc đó mình nhớ, ai nhảy cũng xấu lắm, hahaha, nhưng mình cứ ngồi đó, trên cái bậc thềm rồi coi cả gia đình mình tận hưởng cái vui vẻ đó với nhau. Lúc đó mình nghĩ trong đầu là, tất cả, tất cả những điều tuyệt diệu nhất trong đời, hay thậm chí trong phim ảnh luôn, thì cũng chỉ đẹp được tới như vậy thôi. Và mình nghĩ đó là cách mọi thứ bắt đầu, cách mình bắt đầu yêu thích bộ môn này, vì nó là thứ gần nhất và dễ nhất gợi mình nhớ về hạnh phúc.

Tan Chảy” là series thuật lại những câu chuyện tuyệt đẹp về cuộc sống, được thực hiện và đăng tải lần đầu tại It’s Happened to be Vietnam.