Negativity bias là gì? Vì sao não bộ chỉ ưu ái suy nghĩ tiêu cực? | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Negativity bias là gì? Vì sao não bộ chỉ ưu ái suy nghĩ tiêu cực?

Negativity bias là gì? Vì sao não bộ chỉ ưu ái suy nghĩ tiêu cực?

Thiên kiến tiêu cực cho thấy: đến cảm xúc cũng không công bằng

Trang Pham @tranglearntoart cho Vietcetera.

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích