Ngẫm lại "trạng thái bình thường" sau đại dịch | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe
Vietcetera

Đang đọc :

Ngẫm lại "trạng thái bình thường" sau đại dịch

Ngẫm lại "trạng thái bình thường" sau đại dịch

Thế giới hy vọng quay trở lại bình thường sau đại dịch, nhưng thế nào là "bình thường" khi thế giới trước đại dịch vốn đã "bất thường"?

QUẢNG CÁO
QUẢNG CÁO
Yêu thích