Nghề Lạ: Lifestyle & Travel Blogger Lê Hà Trúc | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Nghề Lạ: Lifestyle & Travel Blogger Lê Hà Trúc

Cùng chúng tôi gặp lại Lê Hà Trúc để hiểu thêm về nghề lifestyle/travel blogger, một công việc mà chính Trúc cũng phải đồng ý là rất khó để cắt nghĩa cho mọi người hiểu.