Nghề Lạ | Vietcetera
Billboard banner
Nghề Lạ

Nghề Lạ

Series về những nghề nghiệp có JD lạ-ơi-là-lạ.

Lifestyle & Travel Blogger Lê Hà Trúc

Truyền Thông

Lifestyle & Travel Blogger Lê Hà Trúc

Cùng chúng tôi gặp lại Lê Hà Trúc để hiểu thêm về nghề lifestyle/travel blogger, một công việc mà chính Trúc cũng phải đồng ý là rất khó để cắt nghĩa cho mọi người hiểu.