Ngọc Sương Seafood & Bar: Bước kế thừa đột phá của đầu bếp Lê Quốc Vinh | Vietcetera
Vietcetera Newsletter Subscribe

Ngọc Sương Seafood & Bar: Bước kế thừa đột phá của đầu bếp Lê Quốc Vinh

Ngọc Sương Seafood & Bar chính là một trong những bước đi ‘cách tân’ ấn tượng của anh Lê Quốc Vinh - thế hệ thứ 4 thuộc đại gia đình Ngọc Sương.

Editor's Pick